המחוזיאדה ה-32,

תתקיים בין התאריכים : ה 21-25.5.2019

פרטים אודות לוח המשחקים יתפרסמו בהמשך.