כדורסל גברים - א.האלופים - בית א

נקודות הפרשים חובה זכות תיקו טכני הפסדים נצחונות משחקים קבוצה מיקום baitnum בית DeregNum דרג AnafNum ענף


כדורסל גברים - א.האלופים - בית ב

נקודות הפרשים חובה זכות תיקו טכני הפסדים נצחונות משחקים קבוצה מיקום baitnum בית DeregNum דרג AnafNum ענף


כדורסל גברים - אלוף האלופים

תוצאה2 תוצאה1 מקום שעה יום תאריך baitnum בית שלב קבוצה2 קבוצה1 DeregNum דרג AnafNum ענף
אולם רבין 08:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות אמדוקס בית החולים הדסה 0 אלוף האלופים 3 כדורסל
אולם רבין 09:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות הנהלת בתי המשפט בית הלוחם 0 אלוף האלופים 3 כדורסל
אולם רבין 10:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות עיריית ירושלים משטרת ירושלים 0 אלוף האלופים 3 כדורסל
אולם רבין 11:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות לשכת עורכי הדין מובילאי א' 0 אלוף האלופים 3 כדורסל
אולם רבין 16:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות בית הלוחם בית החולים הדסה 0 אלוף האלופים 3 כדורסל
אולם רבין 17:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות אמדוקס הנהלת בתי המשפט 0 אלוף האלופים 3 כדורסל
אולם רבין 18:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות לשכת עורכי הדין משטרת ירושלים 0 אלוף האלופים 3 כדורסל
אולם רבין 19:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות עיריית ירושלים מובילאי א' 0 אלוף האלופים 3 כדורסל
אולם רבין 12:00:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות בית הלוחם אמדוקס 0 אלוף האלופים 3 כדורסל
אולם רבין 13:00:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות הנהלת בתי המשפט בית החולים הדסה 0 אלוף האלופים 3 כדורסל
אולם רבין 14:00:00 23/05/2019 יום ה 2 ב' מוקדמות מובילאי א' משטרת ירושלים 0 אלוף האלופים 3 כדורסל
אולם רבין 15:00:00 23/05/2019 יום ה 2 ב' מוקדמות עיריית ירושלים לשכת עורכי הדין 0 אלוף האלופים 3 כדורסל
אולם רבין 08:00:00 24/05/2019 יום ו 5 תחתון חצי גמר 0 אלוף האלופים 3 כדורסל
אולם רבין 09:00:00 24/05/2019 יום ו 5 תחתון חצי גמר 0 אלוף האלופים 3 כדורסל
אולם רבין 12:00:00 24/05/2019 יום ו 6 עליון גמר 0 אלוף האלופים 3 כדורסל
אולם רבין 14:00:00 24/05/2019 יום ו 5 תחתון גמר 0 אלוף האלופים 3 כדורסל