כדורסל גברים - דרג א - בית א

נקודות הפרשים חובה זכות תיקו טכני הפסדים נצחונות משחקים קבוצה מיקום baitnum בית DeregNum דרג AnafNum ענף


כדורסל גברים - דרג א - בית ב

נקודות הפרשים חובה זכות תיקו טכני הפסדים נצחונות משחקים קבוצה מיקום baitnum בית DeregNum דרג AnafNum ענף


כדורסל גברים דרג א

תוצאה2 תוצאה1 מקום שעה יום תאריך baitnum בית שלב קבוצה2 קבוצה1 DeregNum דרג AnafNum ענף
אולם רבין 16:00:00 21/05/2019 יום ג 1 א' מוקדמות חברת החשמל בנק ישראל 1 א' 3 כדורסל
אולם רבין 17:00:00 21/05/2019 יום ג 2 ב' מוקדמות עובדי הכנסת עורכי הדין 1 א' 3 כדורסל
אולם רבין 18:00:00 21/05/2019 יום ג 2 ב' מוקדמות רשות האכיפה והגבייה האוניברסיטה העברית 1 א' 3 כדורסל
אולם ים סוף 08:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות הסוכנות היהודית שי"רן לשכת המתווכים 1 א' 3 כדורסל
אולם רבין 12:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות עובדי הכנסת רשות האכיפה והגבייה 1 א' 3 כדורסל
אולם רבין 13:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות עורכי הדין האוניברסיטה העברית 1 א' 3 כדורסל
אולם רבין 14:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות הסוכנות היהודית בנק ישראל 1 א' 3 כדורסל
אולם רבין 15:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות חברת החשמל שי"רן לשכת המתווכים 1 א' 3 כדורסל
אולם רבין 16:00:00 23/05/2019 יום ה 2 ב' מוקדמות עובדי הכנסת האוניברסיטה העברית 1 א' 3 כדורסל
אולם רבין 17:00:00 23/05/2019 יום ה 2 ב' מוקדמות עורכי הדין רשות האכיפה והגבייה 1 א' 3 כדורסל
אולם רבין 18:00:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות שי"רן לשכת המתווכים בנק ישראל 1 א' 3 כדורסל
אולם רבין 19:00:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות חברת החשמל הסוכנות היהודית 1 א' 3 כדורסל
אולם ים סוף 08:00:00 24/05/2019 יום ו 5 תחתון חצי גמר 1 א' 3 כדורסל
אולם ים סוף 09:00:00 24/05/2019 יום ו 5 תחתון חצי גמר 1 א' 3 כדורסל
אולם רבין 11:00:00 24/05/2019 יום ו 6 עליון גמר 1 א' 3 כדורסל
אולם רבין 13:00:00 24/05/2019 יום ו 5 תחתון גמר 1 א' 3 כדורסל