כדורסל גברים - דרג ג - בית א

נקודות הפרשים חובה זכות תיקו טכני הפסדים נצחונות משחקים קבוצה מיקום baitnum בית DeregNum דרג AnafNum ענף


כדורסל גברים - דרג ג - בית ב

נקודות הפרשים חובה זכות תיקו טכני הפסדים נצחונות משחקים קבוצה מיקום baitnum בית DeregNum דרג AnafNum ענף


כדורסל גברים דרג ג

תוצאה2 תוצאה1 מקום שעה יום תאריך baitnum בית שלב קבוצה2 קבוצה1 DeregNum דרג AnafNum ענף
אולם ים סוף 09:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות רשות האוכלוסין שירותי בריאות כללית 3 ג' 3 כדורסל
אולם ים סוף 10:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות סיטאדיס שע"מ 3 ג' 3 כדורסל
אולם ים סוף 11:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות לשכה לסטטיסטיקה משרד המשפטים 3 ג' 3 כדורסל
אולם ים סוף 16:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות סיטאדיס רשות האוכלוסין 3 ג' 3 כדורסל
אולם ים סוף 17:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות שירותי בריאות כללית שע"מ 3 ג' 3 כדורסל
אולם ים סוף 18:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות משרד המשפטים משרד החינוך 3 ג' 3 כדורסל
אולם ים סוף 19:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות בנק ירושלים לשכה לסטטיסטיקה 3 ג' 3 כדורסל
אולם ים סוף 08:00:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות שע"מ רשות האוכלוסין 3 ג' 3 כדורסל
אולם ים סוף 09:00:00 23/05/2019 יום ה 2 ב' מוקדמות משרד החינוך לשכה לסטטיסטיקה 3 ג' 3 כדורסל
אולם ים סוף 10:00:00 23/05/2019 יום ה 2 ב' מוקדמות בנק ירושלים משרד המשפטים 3 ג' 3 כדורסל
אולם ים סוף 11:00:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות סיטאדיס שירותי בריאות כללית 3 ג' 3 כדורסל
אולם ים סוף 19:00:00 23/05/2019 יום ה 2 ב' מוקדמות משרד החינוך בנק ירושלים 3 ג' 3 כדורסל
אולם ים סוף 10:00:00 24/05/2019 יום ו 5 תחתון חצי גמר 3 ג' 3 כדורסל
אולם רבין 10:00:00 24/05/2019 יום ו 5 תחתון חצי גמר 3 ג' 3 כדורסל
אולם ים סוף 11:00:00 24/05/2019 יום ו 6 עליון גמר 3 ג' 3 כדורסל
אולם ים סוף 14:00:00 24/05/2019 יום ו 5 תחתון גמר 3 ג' 3 כדורסל