כדורסל גברים - דרג ד - בית א

נקודות הפרשים חובה זכות תיקו טכני הפסדים נצחונות משחקים קבוצה מיקום baitnum בית DeregNum דרג AnafNum ענף


כדורסל גברים - דרג ד - בית ב

נקודות הפרשים חובה זכות תיקו טכני הפסדים נצחונות משחקים קבוצה מיקום baitnum בית DeregNum דרג AnafNum ענף


כדורסל גברים דרג ד

תוצאה2 תוצאה1 מקום שעה יום תאריך baitnum בית שלב קבוצה2 קבוצה1 DeregNum דרג AnafNum ענף
אולם עציון 08:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות המוסד לביטוח לאומי סניף משרד האוצר 4 ד' 3 כדורסל
אולם עציון 09:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות המכס ומע"מ תוכנית אב לתחבורה 4 ד' 3 כדורסל
אולם עציון 10:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות משרד התחבורה מובילאי ב' 4 ד' 3 כדורסל
אולם עציון 11:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות משרד להגנת הסביבה רשות ההגבלים 4 ד' 3 כדורסל
אולם עציון 16:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות תוכנית אב לתחבורה המוסד לביטוח לאומי סניף 4 ד' 3 כדורסל
אולם עציון 17:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות המכס ומע"מ משרד האוצר 4 ד' 3 כדורסל
אולם עציון 18:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות משרד להגנת הסביבה מובילאי ב' 4 ד' 3 כדורסל
אולם עציון 19:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות רשות ההגבלים משרד התחבורה 4 ד' 3 כדורסל
אולם עציון 08:00:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות משרד האוצר תוכנית אב לתחבורה 4 ד' 3 כדורסל
אולם עציון 09:00:00 23/05/2019 יום ה 2 ב' מוקדמות מובילאי ב' רשות ההגבלים 4 ד' 3 כדורסל
אולם עציון 10:00:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות המכס ומע"מ המוסד לביטוח לאומי סניף 4 ד' 3 כדורסל
אולם עציון 11:00:00 23/05/2019 יום ה 2 ב' מוקדמות משרד להגנת הסביבה משרד התחבורה 4 ד' 3 כדורסל
אולם עציון 16:00:00 23/05/2019 יום ה 5 תחתון חצי גמר 4 ד' 3 כדורסל
אולם עציון 17:00:00 23/05/2019 יום ה 5 תחתון חצי גמר 4 ד' 3 כדורסל
אולם עציון 13:00:00 24/05/2019 יום ו 6 עליון גמר 4 ד' 3 כדורסל
אולם עציון 14:00:00 24/05/2019 יום ו 5 תחתון גמר 4 ד' 3 כדורסל