כדורסל גברים - דרג ה - בית א

נקודות הפרשים חובה זכות תיקו טכני הפסדים נצחונות משחקים קבוצה מיקום baitnum בית DeregNum דרג AnafNum ענף


כדורסל גברים - דרג ה - בית ב

נקודות הפרשים חובה זכות תיקו טכני הפסדים נצחונות משחקים קבוצה מיקום baitnum בית DeregNum דרג AnafNum ענף


כדורסל גברים דרג ה

תוצאה2 תוצאה1 מקום שעה יום תאריך baitnum בית שלב קבוצה2 קבוצה1 DeregNum דרג AnafNum ענף
אולם עציון 16:00:00 21/05/2019 יום ג 2 ב' מוקדמות נציבות מס הכנסה-מגדל דניאל המטה הארצי 5 ה' 3 כדורסל
אולם עציון 17:00:00 21/05/2019 יום ג 2 ב' מוקדמות המועצה להשכלה גבוהה משרד הקליטה 5 ה' 3 כדורסל
אולם עציון 18:00:00 21/05/2019 יום ג 1 א' מוקדמות משרד הכלכלה משרד ראש הממשלה ב' 5 ה' 3 כדורסל
אולם עציון 19:00:00 21/05/2019 יום ג 1 א' מוקדמות הספריה הלאומית משרד מבקר המדינה 5 ה' 3 כדורסל
אולם עציון 12:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות משרד מבקר המדינה משרד ראש הממשלה ב' 5 ה' 3 כדורסל
אולם עציון 13:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות משרד הקליטה המטה הארצי 5 ה' 3 כדורסל
אולם עציון 14:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות המועצה להשכלה גבוהה נציבות מס הכנסה-מגדל דניאל 5 ה' 3 כדורסל
אולם עציון 15:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות משרד הכלכלה הספריה הלאומית 5 ה' 3 כדורסל
אולם עציון 12:00:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות משרד הכלכלה משרד מבקר המדינה 5 ה' 3 כדורסל
אולם עציון 13:00:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות הספריה הלאומית משרד ראש הממשלה ב' 5 ה' 3 כדורסל
אולם עציון 14:00:00 23/05/2019 יום ה 2 ב' מוקדמות המטה הארצי המועצה להשכלה גבוהה 5 ה' 3 כדורסל
אולם עציון 15:00:00 23/05/2019 יום ה 2 ב' מוקדמות נציבות מס הכנסה-מגדל דניאל משרד הקליטה 5 ה' 3 כדורסל
אולם עציון 08:00:00 24/05/2019 יום ו 5 תחתון חצי גמר 5 ה' 3 כדורסל
אולם עציון 09:00:00 24/05/2019 יום ו 5 תחתון חצי גמר 5 ה' 3 כדורסל
אולם עציון 12:00:00 24/05/2019 יום ו 6 עליון גמר 5 ה' 3 כדורסל
אולם עציון 15:00:00 24/05/2019 יום ו 5 תחתון גמר 5 ה' 3 כדורסל