כדורסל גברים - דרג ו - בית א

נקודות הפרשים חובה זכות תיקו טכני הפסדים נצחונות משחקים קבוצה מיקום baitnum בית DeregNum דרג AnafNum ענף


כדורסל גברים - דרג ו - בית ב

נקודות הפרשים חובה זכות תיקו טכני הפסדים נצחונות משחקים קבוצה מיקום baitnum בית DeregNum דרג AnafNum ענף


כדורסל גברים דרג ו

תוצאה2 תוצאה1 מקום שעה יום תאריך baitnum בית שלב קבוצה2 קבוצה1 DeregNum דרג AnafNum ענף
בית הפועל 08:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות נציבות מס הכנסה ת"א פקיד שומה ת"א 5 6 ו' 3 כדורסל
בית הפועל 09:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות הנהלת בתי המשפט ת"א מכס חיפה 6 ו' 3 כדורסל
בית הפועל 10:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות משרד להגנת הסביבה ב"ש פקיד שומה עכו 6 ו' 3 כדורסל
בית הפועל 11:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות מיטריקור מכס נתב"ג 6 ו' 3 כדורסל
בית הפועל 16:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות הנהלת בתי המשפט ת"א פקיד שומה ת"א 5 6 ו' 3 כדורסל
בית הפועל 17:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות נציבות מס הכנסה ת"א מכס חיפה 6 ו' 3 כדורסל
בית הפועל 18:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות משרד להגנת הסביבה ב"ש מכס נתב"ג 6 ו' 3 כדורסל
בית הפועל 19:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות פקיד שומה עכו מיטריקור 6 ו' 3 כדורסל
אולם ים סוף 12:00:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות מכס חיפה פקיד שומה ת"א 5 6 ו' 3 כדורסל
אולם ים סוף 13:00:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות נציבות מס הכנסה ת"א הנהלת בתי המשפט ת"א 6 ו' 3 כדורסל
אולם ים סוף 14:00:00 23/05/2019 יום ה 2 ב' מוקדמות מיטריקור משרד להגנת הסביבה ב"ש 6 ו' 3 כדורסל
אולם ים סוף 15:00:00 23/05/2019 יום ה 2 ב' מוקדמות פקיד שומה עכו מכס נתב"ג 6 ו' 3 כדורסל
בית הפועל 08:00:00 24/05/2019 יום ו 5 תחתון חצי גמר 6 ו' 3 כדורסל
בית הפועל 09:00:00 24/05/2019 יום ו 5 תחתון חצי גמר 6 ו' 3 כדורסל
בית הפועל 13:00:00 24/05/2019 יום ו 6 עליון גמר 6 ו' 3 כדורסל
בית הפועל 15:00:00 24/05/2019 יום ו 5 תחתון גמר 6 ו' 3 כדורסל