כדורסל גברים - דרג ז - בית א

נקודות הפרשים חובה זכות תיקו טכני הפסדים נצחונות משחקים קבוצה מיקום baitnum בית DeregNum דרג AnafNum ענף


כדורסל גברים - דרג ז - בית ב

No data


כדורסל גברים דרג ז

תוצאה2 תוצאה1 מקום שעה יום תאריך baitnum בית שלב קבוצה2 קבוצה1 DeregNum דרג AnafNum ענף
בית הפועל 12:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות עיריית ראשל"צ קפה ארומה 7 ז' 3 כדורסל
באולם היובל 12:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות ג'אקו סטריט שירותי בריאות כללית צפון 7 ז' 3 כדורסל
בית הפועל 13:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות ג'אקו סטריט משמר בתי המשפט ת"א 7 ז' 3 כדורסל
באולם היובל 18:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות ג'אקו סטריט עיריית ראשל"צ 7 ז' 3 כדורסל
באולם היובל 19:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות משמר בתי המשפט ת"א שירותי בריאות כללית צפון 7 ז' 3 כדורסל
באולם היובל 12:20:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות ג'אקו סטריט קפה ארומה 7 ז' 3 כדורסל
באולם היובל 15:00:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות שירותי בריאות כללית צפון עיריית ראשל"צ 7 ז' 3 כדורסל
אולם ים סוף 18:00:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות משמר בתי המשפט ת"א קפה ארומה 7 ז' 3 כדורסל
אולם עציון 10:00:00 24/05/2019 יום ו 1 א' מוקדמות קפה ארומה שירותי בריאות כללית צפון 7 ז' 3 כדורסל
אולם עציון 11:00:00 24/05/2019 יום ו 1 א' מוקדמות עיריית ראשל"צ משמר בתי המשפט ת"א 7 ז' 3 כדורסל
בית הפועל 14:00:00 24/05/2019 יום ו 6 עליון גמר 7 ז' 3 כדורסל