כדורשת - דרג ה - בית א

נקודות הפרשים חובה זכות תיקו טכני הפסדים נצחונות משחקים קבוצה מיקום baitnum בית DeregNum דרג AnafNum ענף


כדורשת - דרג ו

תוצאה2 תוצאה1 מקום שעה יום תאריך baitnum בית שלב קבוצה2 קבוצה1 DeregNum דרג AnafNum ענף
אולם גלים 11:10:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות מכס אשדוד בנק ישראל תל אביב 6 ו' 10 כדורשת
אולם גלים 11:40:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות הנהלת בתי המשפט חיפה בנק ישראל תל אביב 6 ו' 10 כדורשת
אולם גלים 12:10:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות הנהלת בתי המשפט עכו מכס אשדוד 6 ו' 10 כדורשת
אולם גלים 12:40:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות הנהלת בתי המשפט עכו הנהלת בתי המשפט חיפה 6 ו' 10 כדורשת
אולם גלים 13:10:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות הנהלת בתי המשפט אשדוד עיריית ראשון לציון 6 ו' 10 כדורשת
אולם גלים 13:40:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות הנהלת בתי המשפט תל אביב עיריית ראשון לציון 6 ו' 10 כדורשת
אולם גלים 14:10:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות פקיד השומה חיפה הנהלת בתי המשפט אשדוד 6 ו' 10 כדורשת
אולם גלים 09:45:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות הנהלת בתי המשפט עכו בנק ישראל תל אביב 6 ו' 10 כדורשת
אולם גלים 10:20:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות הנהלת בתי המשפט חיפה מכס אשדוד 6 ו' 10 כדורשת
אולם גלים 11:00:00 23/05/2019 יום ה 2 ב' מוקדמות פקיד השומה חיפה עיריית ראשון לציון 6 ו' 10 כדורשת
אולם גלים 11:40:00 23/05/2019 יום ה 2 ב' מוקדמות הנהלת בתי המשפט תל אביב פקיד השומה חיפה 6 ו' 10 כדורשת
אולם גלים 12:10:00 23/05/2019 יום ה 2 ב' מוקדמות הנהלת בתי המשפט אשדוד הנהלת בתי המשפט תל אביב 6 ו' 10 כדורשת
אולם גלים 13:00:00 23/05/2019 יום ה 6 עליון חצי גמר 6 ו' 10 כדורשת
אולם גלים 16:00:00 23/05/2019 יום ה 5 תחתון חצי גמר 6 ו' 10 כדורשת
אולם גלים 16:35:00 23/05/2019 יום ה 5 תחתון חצי גמר 6 ו' 10 כדורשת
אולם גלים 10:00:00 24/05/2019 יום ו 6 עליון גמר 6 ו' 10 כדורשת
אולם גלים 10:35:00 24/05/2019 יום ו 5 תחתון גמר 6 ו' 10 כדורשת