מחניים - דרג ג - בית א

נקודות הפרשים חובה זכות תיקו טכני הפסדים נצחונות משחקים קבוצה מיקום baitnum בית DeregNum דרג AnafNum ענף


מחניים - דרג ג - בית ב

נקודות הפרשים חובה זכות תיקו טכני הפסדים נצחונות משחקים קבוצה מיקום baitnum בית DeregNum דרג AnafNum ענף


מחניים - דרג ג

תוצאה2 תוצאה1 מקום שעה יום תאריך baitnum בית שלב קבוצה2 קבוצה1 DeregNum דרג AnafNum ענף
ביה"ס מצפה ים 13:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות משרד ראש הממשלה ב' הנהלת המכס 3 ג' 8 מחניים
ביה"ס מצפה ים 13:20:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות משרד הפנים הנהלת המכס 3 ג' 8 מחניים
ביה"ס מצפה ים 13:40:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות משרד החוץ משרד ראש הממשלה ב' 3 ג' 8 מחניים
ביה"ס מצפה ים 14:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות רשות מקרקעי ישראל א' משרד הפנים 3 ג' 8 מחניים
ביה"ס מצפה ים 14:20:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות רשות מקרקעי ישראל א' משרד החוץ 3 ג' 8 מחניים
ביה"ס מצפה ים 14:40:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות נציבות מס הכנסה-בית דניאל לשכה לסטטיסטיקה 3 ג' 8 מחניים
ביה"ס מצפה ים 15:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות מיסוי מקרקעין לשכה לסטטיסטיקה 3 ג' 8 מחניים
ביה"ס מצפה ים 15:20:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות נציבות שירות המדינה לשכה לסטטיסטיקה 3 ג' 8 מחניים
ביה"ס מצפה ים 15:40:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות מיסוי מקרקעין נציבות מס הכנסה-בית דניאל 3 ג' 8 מחניים
ביה"ס מצפה ים 16:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות רשות מקרקעי ישראל ב' נציבות מס הכנסה-בית דניאל 3 ג' 8 מחניים
ביה"ס מצפה ים 16:20:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות נציבות שירות המדינה מיסוי מקרקעין 3 ג' 8 מחניים
ביה"ס מצפה ים 16:40:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות רשות מקרקעי ישראל ב' מיסוי מקרקעין 3 ג' 8 מחניים
ביה"ס מצפה ים 17:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות נציבות שירות המדינה רשות מקרקעי ישראל ב' 3 ג' 8 מחניים
ביה"ס מצפה ים 13:00:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות משרד החוץ הנהלת המכס 3 ג' 8 מחניים
ביה"ס מצפה ים 13:20:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות רשות מקרקעי ישראל א' הנהלת המכס 3 ג' 8 מחניים
ביה"ס מצפה ים 13:40:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות משרד הפנים משרד החוץ 3 ג' 8 מחניים
ביה"ס מצפה ים 14:00:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות משרד ראש הממשלה ב' רשות מקרקעי ישראל א' 3 ג' 8 מחניים
ביה"ס מצפה ים 14:20:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות משרד ראש הממשלה ב' משרד הפנים 3 ג' 8 מחניים
ביה"ס מצפה ים 14:40:00 23/05/2019 יום ה 2 ב' מוקדמות רשות מקרקעי ישראל ב' לשכה לסטטיסטיקה 3 ג' 8 מחניים
ביה"ס מצפה ים 15:00:00 23/05/2019 יום ה 2 ב' מוקדמות נציבות שירות המדינה נציבות מס הכנסה-בית דניאל 3 ג' 8 מחניים
מצפה ים 15:15:00 23/05/2019 יום ה 5 תחתון חצי גמר 3 ג' 8 מחניים
מצפה ים 15:35:00 23/05/2019 יום ה 5 תחתון חצי גמר 3 ג' 8 מחניים
מצפה ים 15:55:00 23/05/2019 יום ה 6 עליון גמר 3 ג' 8 מחניים
מצפה ים 16:15:00 23/05/2019 יום ה 5 תחתון גמר 3 ג' 8 מחניים