טניס שולחן - דרג ו - בית א

נקודות הפרשים חובה זכות תיקו טכני הפסדים נצחונות משחקים קבוצה מיקום baitnum בית DeregNum דרג AnafNum ענף


טניס שולחן - דרג ו - בית ב

נקודות הפרשים חובה זכות תיקו טכני הפסדים נצחונות משחקים קבוצה מיקום baitnum בית DeregNum דרג AnafNum ענף


טניס שולחן - אורחות

תוצאה2 תוצאה1 מקום שעה יום תאריך baitnum בית שלב קבוצה2 קבוצה1 DeregNum דרג AnafNum ענף
ליאונרדו קלאב 09:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות פקיד השומה רמלה פקיד השומה תל אביב 3 12 אורחות 6 טניס שולחן
ליאונרדו קלאב 09:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות משרד להגנת הסביבה צפון פקיד השומה חיפה 12 אורחות 6 טניס שולחן
ליאונרדו קלאב 10:00:00 22/05/2019 יום ד 1 א' מוקדמות פקיד השומה רמלה חברת קימברלי קלארק 12 אורחות 6 טניס שולחן
ליאונרדו קלאב 10:00:00 22/05/2019 יום ד 2 ב' מוקדמות משרד להגנת הסביבה צפון עיריית ירושלים א' 12 אורחות 6 טניס שולחן
ליאונרדו קלאב 11:00:00 22/05/2019 יום ד 4 ד' מוקדמות משרד להגנת הסביבה משטרה ירוקה משרד הבינוי והשיכון מרכז 12 אורחות 6 טניס שולחן
ליאונרדו קלאב 11:00:00 22/05/2019 יום ד 3 ג' מוקדמות מיסוי מקרקעין נתניה פקיד השומה כפר סבא 12 אורחות 6 טניס שולחן
ליאונרדו קלאב 12:00:00 22/05/2019 יום ד 4 ד' מוקדמות משרד להגנת הסביבה משטרה ירוקה פקיד השומה חקירות ת"א 12 אורחות 6 טניס שולחן
ליאונרדו קלאב 12:00:00 22/05/2019 יום ד 3 ג' מוקדמות מיסוי מקרקעין נתניה פקיד השומה חקירות מרכז 12 אורחות 6 טניס שולחן
ליאונרדו קלאב 09:00:00 23/05/2019 יום ה 2 ב' מוקדמות פקיד השומה חיפה עיריית ירושלים א' 12 אורחות 6 טניס שולחן
ליאונרדו קלאב 09:00:00 23/05/2019 יום ה 1 א' מוקדמות פקיד השומה תל אביב 3 חברת קימברלי קלארק 12 אורחות 6 טניס שולחן
ליאונרדו קלאב 10:00:00 23/05/2019 יום ה 3 ג' מוקדמות פקיד השומה כפר סבא פקיד השומה חקירות מרכז 12 אורחות 6 טניס שולחן
ליאונרדו קלאב 11:00:00 23/05/2019 יום ה 4 ד' מוקדמות משרד הבינוי והשיכון מרכז פקיד השומה חקירות ת"א 12 אורחות 6 טניס שולחן
ליאונרדו קלאב 15:00:00 23/05/2019 יום ה 6 עליון רבע גמר 12 אורחות 6 טניס שולחן
ליאונרדו קלאב 15:01:00 23/05/2019 יום ה 6 עליון רבע גמר 12 אורחות 6 טניס שולחן
ליאונרדו קלאב 15:02:00 23/05/2019 יום ה 6 עליון רבע גמר 12 אורחות 6 טניס שולחן
ליאונרדו קלאב 15:03:00 23/05/2019 יום ה 6 עליון רבע גמר 12 אורחות 6 טניס שולחן
ליאונרדו קלאב 16:00:00 23/05/2019 יום ה 6 עליון חצי גמר 12 אורחות 6 טניס שולחן
ליאונרדו קלאב 16:01:00 23/05/2019 יום ה 6 עליון חצי גמר 12 אורחות 6 טניס שולחן
ליאונרדו קלאב 09:00:00 24/05/2019 יום ו 6 עליון גמר 12 אורחות 6 טניס שולחן