תוצאות קבוצתיות מרוץ השליחים 10.5.2018

 

מקום 1 – משרד מבקר המדינה 24:53

מקום 2 – משרד ראש הממשלה  א’ 26:05

מקום 3- משרד לבטחון פנים 26:11

מקום 4 – משרד ראש הממשלה ב’  26:34

מקום 5- בית החולים הדסה 27:13

מקום 6 – שע”מ 28:30